PROJECTS
 
Project Photos
no.
Project Name
Commencement Date
Completion
Date
Progress
%
Contract
Value (RM)
Tenure of
Project
Client
1
Cadangan Kerja Kerja Infrastruktur utama di Tapak cadangan Pembangunan skim Perumahan Tamam LTAT di atas sebahagain Plot PTS5321,5322 dan 5323,
Bukit Jalil,Kuala Lumpur
untuk Lembaga Tabung Angkatan Tentera
April 08
Sept 10
50%
6,450,000
26 months
Bukit Jalil
2

Project Skim Bekalan Air Triang (Skim B)
Jelebu Negeri Sembilan

Job Description: Pakej 3-Supply and
Lay Raw Water Pipelines

Dec 08
Jan 10
80%
61,150,000
17 months
Jabatan bekalan Air
Negeri Sembilan

Main Con: Premier
Ayer Sdn Bhd

3
Senai International Airport - Water and Sewer Reticulation Works
April 08
Oct 09
100%
5,230,000
18 months

Malaysian Airport Holdings Bhd

Main Con: IJM Bhd.

4
Cadangan Project ubahsuai dari 2 bilik ke 3 bilik Kuarters PDRM bagi Fasa 1 untuk Kementerian Dalam Negeri M'sia
June 08
Jan 09
100%
370,000
8 months
Polis Di-Raja Malaysia (PDRM)

Main-Con: NESCON
5
Cadangan pembangunan yang Mengandungi FASA 1,2,3, Dan 4 (Pembangunan Akan Datang) Di atas Lot B, Tanah Pemberimilikan Kerajaan Seluas 60 Ekar Mukim Rawang Daerah Gombak Selangor Darul Ehsan
July 08
Dec 08
100%
6,000,000
17 months

Hartawan Pacific

Main Con - Design/Building

6
Cadangan Projek ubahsuai dari 2 bilik ke 3 bilik Kuartes PDRM bagi FASA 1 - IPD Melaka Tengah Melaka Bandaraya bersejarah untuk Kementerian Dalam Negeri
July 08
Dec 08
100%
400,000
6 months

Kementerian Dalam Negeri

Main Con - Bright Nathill

7

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Kerosakan Perumahan PDRM Sri Temenggong, Jalan Sentosa Melaka Untuk Kementerian Keselamatan Dalam Negeri.

Job Description: Cold Water Services & Sanitary Plumbing Services

June 07
Dec 08
100%
2,350,000
20 months

Polis Di-Raja Malaysia (PDRM)

Main-Con: NESCON

8

Prgram Pengurangan Air Tidak Berhasil (NRW) Pakej 5A; Projek Pengantian Paip Air Lama di Wilayah Kuala Selangor dan Kuala Lumpur

Job Description: Pipe Rehabition works

Jan 07
Oct 08
100%
11,300,000
20 months

SYABAS

Main-Con: Mewah Kota
Sdn. Bhd.

9

Cadangan Merekabentuk, Membina, Melengkap, Menyiapkan, Mentauliah Dan Menyelenggarakan Kerja-Kerja Infrastruktur Utama Dan Kerja-Kerja Satelit Untuk Tambahan Kampus Universiti Teknologi Mara Di Lot PT. 1567 & 1568, Mukim Jeram, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan FASA 1

Job Description: Water Supply Works And Lay Water Reticulation

May 06
July.07
EOT No.1
Aug'08
100%
2,585,608
21 months

UiTM

Turnkey Contractor: TRIplc Bhd.
Main-Contractor: SUNCON
NSC: Mewah Kota Sdn. Bhd.

10

Design And Construction of a Complete Water Supply System for Taman LTAT Project at Bukit Jalil, Mukim Petaling, Kuala Lumpur.

Job Description: Construction of Reservoir and Associated Works

May 07
May08
EOT applied
100%
5,150,000
11 months

Lembaga Tabung Angkatan Tentera

Project Manager: Perbadanan Perwira Harta Malaysia

11

Cadangan Merekabentuk, Membina, Melengkapkan, Menyiapkan, Mentauliah Dan Menyiapkan, Mentauliah dan Menyelenggarakan Infrastruktur Utama dan Kerja-Kerja Satelit Untuk Tambahan Kampus Universiti Teknologi Mara Di Lot PT1567 & PT1568 - Kerja-kerja PT1567 & PT1568 - Kerja-Kerja Infrastruktur Utama Fasa 1

Job Description: Reservoir, Suction
Tank 1 & 2

Oct 06
Oct.07
EOT No.1
Apr.08
100%
8,101,714.98
18 months
UiTM

Turnkey Contractor: TRIplc Bhd.
Main-Con: SUNCON
12

Cadangan Merekabentuk, Membina, Melengkap, Menyiapkan, Mentauliah dan Menyelenggarakan Kerja-Kerja Infrastruktur Utama Dan Kerja-Kerja Satelit Untuk Tambahan Kampus Universiti Teknologi Mara Di Lot PT 1567 & PT 1568, Mukim Jeram, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan - Kerja-kerja Infrastruktur
Utama Fasa 1.

Job Description: Trunk Main 1600 diameter from Lam Bee Estate Reservoir

Nov 06
Nov.07
EOT No.1
May 07
100%
10,899,000
18 months

UiTM

Turnkey Contractor: TRIplc Bhd.

   
Project Photos
 
© 2013 Maasi Sdn. Bhd. All rights reserved.